Mobilny Uniwersytet III Wieku

 
 

   Projekt Mobilny Uniwersytet III Wieku powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców z terenu gminy Płużnica. Celem projektu jest zaktywizowanie oraz rozwój edukacji osób dorosłych w gminie Płużnica poprzez stworzenie mobilnego Uniwersytetu III Wieku. Cele szczegółowe jakie zakłada projekt to:
    • nabycie nowej wiedzy przez uczestników projektu
    • nabycie nowych umiejętności przez uczestników projektu
    • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie zdrowego trybu życia
    • aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby starsze
    • wzrost motywacji do samokształcenia
        W ramach projektu zajęcia będą prowadzone w 4 dziesięcio osobowych grupach. Zajęcia plastyczno - rękodzielnicze mają na celu rozwijanie zdolności manualnych, myślenia twórczego, kreatywności i wyobraźni przestrzennej wśród uczestników. W czasie zajęć uczestniczki przygotują ozdoby, które wykorzystają do przystrojenia „wozów sołeckich”.   Zajęcia sportowo - zdrowotne, mająca na celu nabycie przez uczestników stylu zdrowego życia, zachowań prozdrowotnych w tym profilaktycznych. W ramach sekcji prowadzone będą spotkania z lekarzem, dietetykiem i kosmetyczką, odbywać się będą usprawniające zajęcia ruchowe na salach gimnastycznych i w terenie. Przeprowadzony będzie również  turniej gminny gry w boule. Zajęcia teatralno - kabaretowe – mają na celu rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zajęcia prowadzone będą w jednej grupie. W zajęć opracowany zostanie program artystyczny, który zaprezentowany będzie podczas imprezy w środowisku lokalnym. Zajęcia językowe - celem jest nauka podstaw języka niemieckiego. Poza zajęciami zorganizowane będą dwa wyjazdy do operetki i teatru.

 
Mobilny Uniwersytet III Wieku - Żyję aktywnie i twórczo